logotypkultur

Klicka på titeln för att komma till tidskriften!


Ada
Utgivarna beskriver Ada som "en elektronisk tidning för kvinnor (och män med humor)". Tidskriften innehåller recensioner, artiklar och krönikor i blandade ämnen med fokus på kultur och IT. Informationssamhället och Internet debatteras på ett seriöst sätt från många olika synvinklar. Tidskriften är inte uppdelad i olika nummer utan snarare i olika rubriker; det senaste materialet återfinns under rubriken "senaste nytt". Tidskriften innehåller länkar till intressanta www-sidor om bl a mat, resor, konst, litteratur och kvinnor. Här finns även ett utförligt avsnitt med fakta om Internet samt en utmärkt HTML-guide. Den sparsmakade formgivningen gör tidskriften mycket smidig att läsa.
Ämne: litteratur, Internet, IT, resor
Språk: svenska, engelska
Utgivare: Ana L. Valdés, Eva von Pepel
Sökfunktion: nej
Grafik: få bilder
Tryckt version: nej
Kontrolldatum: 970427

Art Bin
Art Bin är en tidskrift för bl a konst,litteratur, musik och kulturpolitik - i databasform. Det finns därför inga särskilda tidskriftsnummer, utan en samling artiklar, dokument, bilder osv. Nytillkomna artiklar och dokument förtecknas alltid med länkar på Art Bins startsida. Tidskriften har en snygg layout och mycket bilder till varje artikel. Det finns ingen sökfunktion för att leta upp en artikel men det är lätt att bläddra sig fram till intressant material.
Ämne: konst, musik, litteratur
Språk: svenska, engelska, tyska, franska
Utgivare: Karl-Erik Tallmo
Sökfunktion: nej
Grafik: mycket bilder
Tryckt version: nej
Kontrolldatum: 970427

Bikån Poi
Bikån är en kulturtidskrift som ges ut av unga skribenter och fotografer i Stockholm. Tidskriften har funnits i tryckt form sedan början av 90-talet och är representerad på Internet från och med nr 12. Innehållet består av artiklar om musik, film och litteratur samt poesi, noveller och intervjuer. Tidskriften har en enkel och välstrukturerad formgivning men innehåller tyvärr en hel del länkar som inte fungerar.
Ämne: litteratur, musik, film, fotografi
Språk: svenska
Utgivare: Jonatan Johansson m fl
Sökfunktion: nej
Grafik: sparsam grafik, en del bilder
Tryckt version: ja
Kontrolldatum: 970427

Elefant
Elefant är en litterär tidskrift som utkommer både i tryckt och elektronisk form. Den innehåller inga artiklar eller intervjuer, bara ett antal litterära texter kring olika teman, t ex Dröm eller Verklighet, Arbete, Barndom. Skribenterna är ofta unga och oetablerade, men målet är att i varje nummer publicera en text av en välkänd författare. Den tryckta utgåvan utkommer bara två gånger per år, medan www-versionen uppdateras varje månad. Äldre texter finns förtecknade i ett register. Allt finns dock inte i fulltext. Tidskriftens layout är snygg men har vissa navigationsmässiga brister.
Ämne: litteratur
Språk: svenska
Utgivare: Tomas Westberg
Sökfunktion: nej
Grafik: en hel del bilder
Tryckt version: ja
Kontrolldatum: 970502

Folket i Bild/Kulturfront
Folket i Bild/Kulturfront är en förening, bokklubb och tidskrift vars plattform är "försvar för yttrandefriheten och tryckfriheten, för en folkets kultur och antiimperialsim". Internetutgåvan är något av ett skyltfönster, med ett tiotal artiklar ur varje tryckt nummer. Artiklarna handlar främst om litteratur och politik; dock är tidskriften partipolitiskt obunden. Nätversionen har också en del som den tryckta upplagan inte har: ett elektroniskt diskussionsforum, en print-on-demand-service och olika sökfunktioner. Här kan man dels söka i tidskriftens eget material, dels finns det särskilda funktioner för att få information om EU (Romfördraget och Maastrichtavtalet). Tyvärr har Fib/Kulturfronts Internetutgåva mycket tung grafik vilket gör tidskriften ganska obekväm att ta del av.
Ämne: litteratur, politik, samhällsfrågor
Språk: svenska
Utgivare: Esa Vuorinen, Föreningen Fib/Kulturfront
Sökfunktion: ja
Grafik: mycket tung grafik
Tryckt version: ja
Kontrolldatum: 970502

Form
Form är organ för föreningen Svensk Form, och bevakar svensk och internationell design. Många av artiklarna är intervjuer med designers, formgivare och andra. Vissa nummer har ett tema, t ex möler. Ett nummer per år handlar om de produkter som får utmärkelsen Utmärkt Svensk Form. Internet-versionen av Form innehåller korta introduktioner till artiklarna, och en något längre sammanfattning på engelska. Det finns dessutom ett register över tidigare nummer (enstaka nummer 1989-91, alla från 1992 och framåt) med korta noteringar om innehåll, samt möjlighet att beställa tidigare nummer eller prenumeration. Snygga sidor, ingen risk att man går vilse, en del bilder (mest tidskriftsomslag).
Ämne: konst, industridesign
Språk: svenska, engelska
Utgivare: Föreningen Svensk Form
Sökfunktion: nej
Grafik: frames, en del bilder
Tryckt version: ja
Kontrolldatum: 970506

Forum
Forum är en tidskrift om inredning av hem- och offentlig miljö. Tidskriften bevakar det som händer inom inredning, design, möbler och arkitektur både i Sverige och utomlands Nätversionen innehåller ett smakprov på artiklar från det senaste numret. På första sidan hittar man dessa artiklar representerade av en bild, en kort beskrivning och en länk till fulltext-artikeln. I Forumarkivet finner man de äldre nummerna med innehållsförteckningar länkade till artiklar. Layouten är snygg med stort bildmaterial, som sig bör i en tidskrift om design.
Ämne: arkitektur
Språk: svenska
Utgivare: Avisator Förlags AB
Sökfunktion: nej
Grafik: mycket bilder
Tryckt version: ja
Kontrolldatum: 970427

Fotografi
En Fototidskrift för kreativa fotografer. Nätversionen innehåller information om det senaste numret och några artiklar från detta i fulltext. Ett artikelregister finns men är något svårnavigerat eftersom man inte kan söka utan endast bläddrar sig fram. Man har också lagt ut sitt testregister men utan fulltext länkar. Layouten är väldigt enkel och tyvärr är de enda fotografierna som publiceras tidskriftens framsidor.
Ämne: fotografi
Språk: svenska
Utgivare: ?
Sökfunktion: nej
Grafik: en del bilder, frames
Tryckt version: ja
Kontrolldatum: 970427

Guitar World Online
Guitar World är en av världens främsta rocktidskrifter - nätversionen kallas Guitar World Online. Här kan man läsa om artister, musiker, instrument och musiknyheter samt hur man kan förbättra sitt gitarrspel. Under rubriken "Lessons" berättar kända gitarrister om olika speltekniker, kompletterat med noter, tabulatur och instruerande ljudsnuttar, något som den tryckta versionen inte kan erbjuda. Guitar World finns i fulltext på Internet från och med september 1995 och från ett arkiv kan man enkelt bläddra i olika nummer. Tidskriften har en avancerad formgivning, men en bra innehållsförteckning underlättar.
Ämne: musik
Språk: engelska
Utgivare: Stanley R. Harris
Sökfunktion: nej
Grafik: mycket bilder, frames
Tryckt version: ja
Kontrolldatum: 970502

Magazine Groove
Ett musikmagasin med sin bas i Göteborg. Här finner man artiklar om den nya musiken och recensioner av de senaste skivorna. Det finns också en sida med nyheter från musikvärlden t ex vilka band som ska på turné. Det finns inget artikelregister men det verkar vara under uppbyggnad. Layouten är lite rörig och det kan ta lite tid att öppna en ny sida på grund av ett stort bildmaterial.
Ämne: musik
Språk: svenska
Utgivare: Per Lundberg
Sökfunktion: nej
Grafik: mycket bilder och frames
Tryckt version: ja
Kontrolldatum: 970502

Movie Zine
Movie Zine är en filmtidskrift som växt fram som ett ideellt hobbyprojekt, med betoning på film inom action, skräck, manga och sci-fi. Här publiceras artiklar och recensioner av privatpersoner. Den största behållningen är de fantastiska länksamlingarna. Bland länkarna hittar man manus, trailers och kommande premiärer (med länkar till filmernas hemsidor). Layouten är trevlig med glassiga rubriker till artiklarna. Det är någorlunda lätt att navigera sig runt i tidskriften.
Ämne: film
Språk: svenska
Utgivare: Stefan Nerlich
Sökfunktion: nej
Grafik: frames
Tryckt version: nej
Kontrolldatum: 970502

Ord & Bild
Ord & Bild är en väletablerad kulturtidskrift; den har funnits i tryckt form sedan 1892. Som framgår av titeln ligger tyngdpunkten på litteratur och konst. Utgivningen på nätet följer den tryckta versionens olika nummer. För närvarande finns endast de tre senaste numren i sin helhet på Internet, men snart kommer det bli möjligt att söka i Ord & Bilds fullständiga register över publicerade tester och bilder. Tidskriften satsar mycket på en estetisk formgivning och det gäller även nätversionen. Strukturen är tydlig.
Ämne: litteratur, konst
Språk: svenska
Utgivare: David Karlsson
Sökfunktion: nej, men planeras
Grafik: en del bilder
Tryckt version: ja
Kontrolldatum: 970427

Pequod
Pequod är en litterär tidskrift med nyare skönlitteratur av såväl etablerade som opublicerade skribenter. Tidskriften innehåller främst poesi, noveller och essäer men också bildkonst, film och musik. Pequod finns i både tryckt och elektronisk form, men än så länge finns inte så många nummer tillgängliga på nätet. Tidskriften har enkel layout och nästan inga bilder.
Ämne: litteratur, konst, musik, film
Språk: svenska
Utgivare: Anders E. Olsson
Sökfunktion: nej
Grafik: få bilder, frames på vissa sidor
Tryckt version: ja
Kontrolldatum: 970611

Popöga
Popöga är en musiktidskrift om ny musik som baseras på recensioner, listor och nyheter som t ex konsertprogram och skivsläpp. Det finns sex stycken små tidningar inom Popöga som täcker olika områden t ex metall, svensk musik och klubbmusik. Layouten är enkel men lite svårnavigerad eftersom mycket av materialet baseras på listor i alfabetisk ordning.
Ämne: musik
Språk: svenska
Utgivare: Urban Århammar
Sökfunktion: nej
Grafik: enkel
Tryckt version: ja
Kontrolldatum: 970502

Salon Magazine
Salon är ett amerikanskt elektroniskt kultur- och idémagasin som uppdateras ofta. Tidskriften är professionell och seriös och handlar om musik, litteratur, film, resor och digital kultur. Här finns också spel, tävlingar och serier. Den som är intresserad kan gå med i Salon's diskussionsforum eller prenumerera på tidskriftens dagliga nyheter via e-mail. Formgivningen är snygg och det är lätt att bläddra mellan olika sidor. Äldre material finns lagrat i arkiv. Ett trevligt inslag är en grundlig presentation av varje medarbetare.
Ämne: litteratur, musik, film, underhållning, resor
Språk: engelska
Utgivare: David Talbot
Sökfunktion: nej
Grafik: mycket bilder
Tryckt version: nej
Kontrolldatum: 970503

Svensk Bokhandel
Svensk Bokhandel är en branschtidskrift för bokhandlar i Sverige. Tidskriften innehåller information om de senaste boknyheterna, ett kalendarium över bokmässor och andra evenemang i den internationella bokvärlden, samt adresser till svenska boklådor och förlag. I Internetversionen finns det senaste numrets artiklar, och ett arkiv över äldre material är på gång. Här finns också ett antal användbara länkar som har med bokbranschen att göra. Layouten är enkel och tydlig.
Ämne: litteratur, företag
Språk: svenska
Utgivare: ?
Sökfunktion: nej
Grafik: få bilder, frames på vissa sidor
Tryckt version: ja
Kontrolldatum: 970507


pilUpp!
pilTill listan!
pilTill huvudsidan!


Sidan är skapad av Kerstin Karlsson, Sara Kjellberg och Johanna Nilsson. Senast uppdaterad 970611.